USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

  1. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  1. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,……..

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

od 14.10. nám vláda nařídila distanční formu vzdělávání pro všechny obory. Naši pedagogové vědí, že mají za povinnost tuto výuku plnit. Vás žádáme o spolupráci, především s umožněním spojení Vašich dětí s učitelem. Při individuální výuce se budeme snažit dodržovat stávající rozvrh. Uvědomujeme si ale složitost Vaší situace a jsme připraveni se přizpůsobit Vašim možnostem.

Ve výjimečných případech distanční výuku neposkytujeme. Jedná se o pěvecké sbory Cvrčci a Hvězdičky a Přípravnou hudební nauku. Bude-li distanční výuka trvat delší dobu, budeme v případě sborů vracet poměrnou částku z úplaty za vzdělávání.

V týdnu od 26.10. ministr školství nařídil školám volno, prodloužil podzimní prázdniny. I my tuto skutečnost budeme respektovat. Doufáme, že od 2.11.2020 nám bude umožněno alespoň nějakou část výuky vést opět prezenčně.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám vše dobré a pevné zdraví.

Mgr. Eva Lédlová - ředitelka školy