V současné době vyučujeme hru na tyto nástroje:

 • klavír 
 • housle 
 • viola 
 • violoncello 
 • kytara – klasická, elektrická, basová 
 • zobcové flétny
 • příčná flétna 
 • trubka 
 • baskřídlovka
 • trombon 
 • lesní roh 
 • klarinet 
 • saxofon 
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv  
 • bicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Půjčování hudebních nástrojů

Koupě vlastního, většinou drahého hudebního nástroje, je složité rozhodnutí. Je proto důležité se poradit s učitelem a najít vhodné řešení. V oddělení smyčcových nástrojů, kytar a dechových n. hudební nástroje v naprosté většině  půjčujeme z inventáře školy za minimální úplatu. Podmínky pronájmu specifikují ustanovení občanského zákoníku a vnitřní předpis školy.  

Přípravná hudební výchova (PHV)

je určena dětem - předškolákům a těm, které chodí do 1. třídy ZŠ. Toto vyučování probíhá 1x týdně jako skupinové (středa od 12.45) a 1x jako počátky individuální nástrojové výuky (čas dle domluvy s vyučujícím), navazuje na školní vyučování, časově vyhovuje i dojíždějícím dětem. Děti se zde formou her seznámí se základy hudebního vyjadřování, projdou hlasovou a rytmickou výchovou, seznámí se se zvoleným hudebním nástrojem, na který se naučí první písničky a melodie. Pokud budou mít zájem mohou začít zpívat v pěveckém sboru HVĚZDIČKY. Děti to velmi baví, jsou nadšené novými možnostmi  poznání.

Dětem mladším ještě nabízíme pěvecký sbor CVRČCI (4-6 let).

Základní studium I. stupně (7 ročníků) a II. stupně (4 ročníky)

je určena pro děti a mládež ve věku od 7 do 18 roků, které studují hru na vybraný hudební nástroj. Výuka probíhá podle osnov a učebních normativů stanovených MŠMT a školního vzdělávacího programu. Nedílnou součástí výuky hry na nástroj je výuka hudební nauky. Žáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do komorní a souborové hry. Mohou též navštěvovat pěvecké sbory Hvězdičky a Řetízek. 

Vyučující v Železném Brodě, Koberovská 589:

Al-Radi Nataša - klavír, korepetice

Mgr. Blaschke Romana - klavír, korepetice

Brázdilová Ludmila - housle, viola, Cvrčci

Duňka Jiří - bicí

HlubučekJosef - housle, Řetízek

Bc. ChlupáčováZlata - zobcové flétny, příčná flétna, saxofony

Jiřenová  Veronika - housle, sbor, Hvězdičky

Mgr.  Lédl  Bohuslav– klavír, korepetice

Mgr. Lédlová  Eva - sólový zpěv

Michálková Simona- sólový zpěv, klavír

Müller Rudolf zobcové flétny, klarinet, saxofony, trubka, pozoun, swingový orchestr

Patočka Jaroslav - sólový zpěv

Richter Jiří– zobcové flétny,  trubka, tenor  

Tomáš  Robert - bicí

Vacíková  Miloslava – klavír,kytary

Bc. Vitáková  Michaela - violoncello, smyčcové soubory

Vocel Bohumil – kytara, basová a elektrická kytara 

Jan Slavík - kytara a elektrická kytara                                                                                                                                                                                                                                

Slezák Jakub - klavír, korepetice

Vyučující v odloučeném pracovišti v Jenišovicích:

Dušková Jana – klavír, hudební nauka