V současné době vyučujeme hru na tyto nástroje:

 • klavír 
 • housle 
 • viola 
 • violoncello 
 • kytara – klasická, elektrická, basová 
 • zobcové flétny
 • příčná flétna 
 • trubka 
 • baskřídlovka
 • trombon 
 • lesní roh 
 • klarinet 
 • saxofon 
 • sólový zpěv
 • sborový zpěv  
 • bicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Půjčování hudebních nástrojů

Koupě vlastního, většinou drahého hudebního nástroje, je složité rozhodnutí. Je proto důležité se poradit s učitelem a najít vhodné řešení. V oddělení smyčcových nástrojů, kytar a dechových n. hudební nástroje v naprosté většině  půjčujeme z inventáře školy za minimální úplatu. Podmínky pronájmu specifikují ustanovení občanského zákoníku a vnitřní předpis školy.  

Přípravná hudební výchova (PHV)

je určena dětem - předškolákům a těm, které chodí do 1. třídy ZŠ. Toto vyučování probíhá 1x týdně jako skupinové (středa od 12.45) a 1x jako počátky individuální nástrojové výuky (čas dle domluvy s vyučujícím), navazuje na školní vyučování, časově vyhovuje i dojíždějícím dětem. Děti se zde formou her seznámí se základy hudebního vyjadřování, projdou hlasovou a rytmickou výchovou, seznámí se se zvoleným hudebním nástrojem, na který se naučí první písničky a melodie. Pokud budou mít zájem mohou začít zpívat v pěveckém sboru HVĚZDIČKY. Děti to velmi baví, jsou nadšené novými možnostmi  poznání.

Dětem mladším ještě nabízíme pěvecký sbor CVRČCI (4-6 let).

Základní studium I. stupně (7 ročníků) a II. stupně (4 ročníky)

je určena pro děti a mládež ve věku od 7 do 18 roků, které studují hru na vybraný hudební nástroj. Výuka probíhá podle osnov a učebních normativů stanovených MŠMT a školního vzdělávacího programu. Nedílnou součástí výuky hry na nástroj je výuka hudební nauky. Žáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do komorní a souborové hry. Mohou též navštěvovat pěvecké sbory Hvězdičky a Řetízek. 

Vyučující v Železném Brodě, Koberovská 589:

 

Mgr. Eva Lédlová - sólový zpěv, klavír

Josef Hlubuček – housle, viola a sborový zpěv

Miloslava Vacíková – klavír, korepetice

Bc. Jana Vlačihová – klavír 

Mgr. Bohuslav Lédl – klavír, korepetice 

Klára Jozífková – klavír 

Bohumil Vocel – kytara, basová a elektrická kytara 

Rudolf Müller zobcové flétny, klarinet, saxofony, trubka, pozoun  

Jiří Richter – zobcové flétny, saxofony, trubka, tenor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Veronika Jiřenová - housle, sbory, smyčcové soubory

Michaela Vitáková - violoncello 

Simona Michálková - hudební nauky, sĺový zpěv, klavír

Robert Tomáš - bicí

Zlata Chlupáčová - zobcové flétny, příčná flétna, saxofony

 

Vyučující v odloučeném pracovišti v Jenišovicích:

Josef Císař– housle 

Klára Jozífková – klavír