Vážení rodiče, milé děti, 

máte-li zájem o studium v některém z těchto oborů, přijďte se informovat a přihlásit do ředitelny ZUŠ. 

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy, provedeme vás po škole, ukážeme učebny a ateliéry. 
Školní rok (výuka v ZUŠ) začíná zpravidla 1. září 

Telefon: 483 389 327, 608 782 712

Mgr. Eva lédlová, ředitelka ZUŠ v Železném Brodě.

Přihlášku lze stáhnout zde.

Hudební obor

Studium v hudebním oboru začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je určena pro děti - předškoláky a ty, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy základní školy. Děti se zde formou her seznámí se základy hudebního vyjadřování, projdou hlasovou a rytmickou výchovou, seznámí se se zvoleným hudebním nástrojem housle, viola, violoncello, klavír, kytara, sólový zpěv, zobcová flétna, bicí, kde se naučí první písničky a melodie.  Do všech hudebních oddělní lze přijmout i děti starší. Do dechového oddělení přijímáme děti všech věkových kategorií, které mají zájem o hru na některý z těchto nástrojů: trubka, pozoun, lesní roh, tenor, klarinet, saxofon, příčná flétna. Přijímáme děti i do našich sborů - CVRČCI (sbor pro neškoláky ve věku od cca 4 do 6 let), HVĚZDIČKY (přípravný sbor pro děti ve věku od cca 7 do 10 let) a ŘETÍZEK (koncertní sbor pro děti ve věku od cca 11 do 18 let), podmínkou přijetí je úspěšná talentová zkouška a hlasové předpoklady.

Vyučují:

 • Mgr. Eva Lédlová, Jaroslav Patočka  - sólový zpěv
 • Ludmila Brázdilová - housle, viola, sbor Cvrčci
 • Josef Císař - housle (Jenišovice)
 • Mgr.Jana Dušková - klavír (Jenišovice)
 • Josef Hlubuček - housle,  sbor Řetízek
 • Veronika Jiřenová - housle, sbor - Hvězdičky
 • Romana Blaschke,  Miloslava Vacíková, JanaVlačihová, Bohuslav Lédl, Nataša Al-Radi  - klavír
 • Zlata Chlupáčová, Rudolf Müller, Jiří Richter - dechové nástroje
 • Bohumil Vocel – kytara 
 • Michaela Vitáková - violoncello
 • Simona Michálková - klavír, sólový zpěv
 • Robert Tomáš, Jiří Duňka - bicí nástroje

 

Výtvarný obor

Do výtvarného oboru přijímáme děti všech věkových kategorií - od nejmladších, kde se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po speciální přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika a alternativní techniky, děti poznají práci se dřevem, textilem, sklem a dalšími materiály včetně modelování z keramické hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány na významné soutěže.

V naší škole nabízíme dva předměty – výtvarnou tvorbu a keramiku.

Vyučují: 

 • Dana Kupkárová

Literárně dramatický obor

Pod tímto názvem se skrývá populární a dětmi velmi oblíbený obor, kde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes známé jazykolamy, pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, se kterou na konci školního roku představí v divadle. Výsledkem studia v DO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat se svým okolím, srozumitelně formulovat své myšlenky, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi.

Vyučující:

 • Milana Vilušínská